Všetci máme veľkú radosť, keď nám niekto povie dobrú správu a práve taká dobrá správa znela aj 24. decembra v našom spoločnom štedrovečernom zhromaždení. Zvestovali ju hlavne deti spoločne s mládežou a znela takto: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Biblia, Evanjelium podľa Lukáša 2, 10-11)

Obsah tejto správy nám prináša veľkú radosť, pretože sa z nej dozvedáme o tom, že sám Boh prichádza k nám biednym ľuďom, aby nakoniec vykonal ten najúžasnejší skutok – spasil nás, ak v Neho uveríme!

Počas večera sme spievali tieto vianočné piesne: Jozef a Mária k Betlému kráčajú, Len jasličky chudobné, Zvonia zvony vianočné. Mládežníci s besiedkármi si pripravili scénku o tom, čo by malo byť v našich životoch/rodinách dôležité. Či má v nich miesto Pán Boh, alebo sú to úplne iné veci, ktorými sa napĺňame. Scénka mala názov: Problém kostol. Staršie dievčatá nám prečítali pekné príbehy:

Ako steblo slamy a Starenka, ktorá očakávala Boha. Mladšie deti sa naučili naspamäť vianočné básničky, dokonca z detských úst zaznela krásna pieseň: Mária má dieťa, s klavírnym a husľovým doprovodom...

Každoročne na prelome prázdninových mesiacov júla a augusta sa koná detský letný tábor v Muránskej Zdychave. Tento rok tomu bolo inak. Už druhý prázdninový týždeň v sobotu 7.júla sme plní nadšenia, očakávania a suchých, čistých vecí prišli do známeho prostredia v krásnej prírode...

Deti Naša detská besiedka býva každú nedeľu počas školského roka cez bohoslužby od 10:30 v dolných priestoroch našej modlitebne. Máme svoju „besiedkársku“ miestnosť s novým nábytkom, veľkými i malými stoličkami, stolom a nástenkami. Na besiedke spievame detské kresťanské piesne, modlíme sa, rozprávame sa, spoznávame biblické príbehy, kreslíme, lepíme, striháme a smejeme sa...