Piatok (5.4. 2013) bol náš detský športový klub v Hnúšti celkom iný. Mali sme vzácnych hostí. A možno slovo „hostia“ pre našich priateľov už pomaly ani neprislúcha, pretože v Hnúšti a v Klenovci boli už niekoľkokrát. Sú to naši veľmi dobrí priatelia z kresťanskej organizácie Athletes in Action Slovensko; Tomáš Bachmayer, Martin Moravčík a Tomáš Ivanič.

Athletes in Action Slovensko je kresťanskou športovou organizáciou, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1999. Ich túžbou je spájať vieru so športom a skrze šport pôsobiť medzi mladými ľuďmi a ukazovať im na Trojjediného Boha.

Do klubu v piatok prišlo veľa detí. To býva pre nás domácich, aj hostí vždy veľkou radosťou, pretože máme možnosť okrem športovania, týmto deťom hovoriť o našom Bohu. Tento čas v klube býva krátky, no veríme, že bude požehnaný.

Naši Atléti mali pre nás pripravené zaujímavé hry. Zabavili sme sa, zahrali sme sa, zapotili sme sa, no hlavne sme sa ešte lepšie spoznali, nadviazali nové a upevnili staré vzťahy :).

Na záver klubu, každý jeden účastník, dostal od Atlétov vzácny darček. Bolo to DVDčko. Sú na ňom svedectvá o osobnej viere v Pána Boha svetovo známych futbalistov. Nech aj tieto svedectvá deti oslovia a povzbudia k osobnej viere v nášho Pána Boha!

Veríme, že táto návšteva Athletes in Action nebola posledná, že nás ešte prídu potešiť a povzbudiť v našej športovej službe. Nech aj ich Pán Boh požehnáva v ich službe! :)

B.A.

Fotografie z klubu