Stalo sa už dobrým zvykom, že na začiatku decembra organizujeme Mikuláša v reštaurácii Kocka v Hnúšti, tak bolo i toho roku siedmeho.

Krátko po uvítaní sa celá sála ozývala detským spevom: „Či si veľký a či malý a či akurát, Boh ťa má rád...“ spievali všetci pieseň s názornou choreografiou, ktorú ich naučila Zuzka za pomoci dobrovoľníkov. Úvodné rozohriatie mal na starosti Matej, ľahko deti rozhýbal a vyskúšal ich pozornosť pri hre Jeruzalem & Jericho.

Zrazu, sme sa pomocou krátkych scénok, akoby presunuli do domácností troch rodín. Sledovali sme ako prežívajú zimu, čo pre nich predstavuje padajúci sneh. Kam až sa následne dostala celá diskusia, pozrite sami:

Rozprávač: Nože, pozrime sa, ako vyzerá zimný večer v jednej dnešnej rodine!

chlapec: Oci, pozri, ako sneží!
otec: Ach, ten sneh! Myslel som si, že si konečne oddýchnem a to zas, aby som vzal lopatu a šiel ho večer odpratať.
chlapec: Oci, to sa môžeme už aj sánkovať, však?
otec: Ako by som nemal dosť roboty! To musí snežiť práve dnes?!
chlapec: Oci, ty ma vôbec nepočúvaš. Zajtra sa už môžem sánkovať, však?
otec: Ach, Janko, keby som tak mal Tvoje starosti! Choď sa pozrieť, či nebeží v telke nejaká rozprávka. Ja si idem prečítať noviny.

Rozprávač: A ako to vyzerá v tom istom čase v druhej rodine?

dievča: Mami, oci, pozrite, ako sneží! Pán farár nám vravel, že sneh dáva Pán Boh, aby si príroda oddýchla a ešte povedal, že Pán Boh sa aj o zvieratká a vtáčiky postará, aby v tej zime nezamrzli a nezomreli hladom.
otec: A ty tomu všetkému naozaj veríš? Veď keby sme tým zvieratám my, ľudia, nedali jesť a nepostarali sa o ne, dávno by zamrzli, alebo zahynuli od hladu. Neviem, na čo sme ťa dali na to náboženstvo. Načisto ťa tam popletú.
dievča: Ocko, aj o tom pán farár hovoril. Povedal, že Pán Boh by to mohol urobiť aj sám, ale On chce použiť nás. A preto sa vraj máme s láskou starať o zvieratká, lebo aj Pán Boh sa stará o nás. A ja sa rada o ne postarám, lebo aj o mňa sa Pán Boh stará.
otec: Tak už dosť, kto to má počúvať!
mama: Nekrič na ňu. Veď nič zlé nepovedala. A napokon, veď má pravdu. Keby nám Pán Boh nedal zdravie, prácu, nemali by sme nič. Myslím, že by sme sa Mu mali za to všetko poďakovať.
otec: Poďakovať? Už aj ty začínaš? Hneď som vedel, že nemám dovoliť, aby moja dcéra počúvala v škole o Bohu. Bež sa hrať a nechaj ma už na pokoji.

Rozprávač: A o čom sa v tom istom čase rozprávajú v tretej rodine?

dievčatko: Mami, oci, aha, sneží!
mama: Zuzka a vieš, prečo dáva Pán Boh sneh?
dievčatko: Raz nám ocko povedal, že je to preto, aby si celá príroda oddýchla a na ďalší rok tak mohla priniesť veľkú (to zdôrazní a ukáže rukami) úrodu.
mama: Áno! A myslíš, že sa tomu snehu všetci tešia ako Ty?
dievčatko: No, asi nie. Tí, čo musia sneh odpratať z chodníkov a z ciest, tí sa tomu asi tak netešia.
otec: O čom sa rozprávate?
dievčatko: Oci, pozri, zbadal si už, že sneží?
otec: No, veru hej. Zasa musím ísť odmetať.
dievčatko: Oci! Môžem ísť s Tebou? Vieš, pán farár nám vravel, že tak, ako Pán Ježiš pomáhal ľuďom, keď bol tu na zemi, máme aj my pomáhať druhým.
otec: No, Zuzka, to budem veľmi rád. Počkáme, kým prestane a potom pôjdeme.
dievčatko: Super, tak pomôžem maminke v kuchyni.
otec: Ako dobre, že sme ťa dali na náboženstvo, aj do detskej besiedky. Som rád, že tam deti učia nasledovať príklad Pána Ježiša. Veď On prišiel, aby nás naučil milovať a žiť pre druhých.

detské publikum Rozprávač: A ako to vyzerá v takomto čase v našej rodine? Ako je to vo vašej rodine? Čo je dôležité: Darčeky? Výzdoba? Stromček? Koláče? Alebo má v nej miesto aj Spasiteľ – Pán Ježiš – Boží syn, ktorý prišiel na zem ako dieťa narodené v Betleheme ? No, neostal malým dieťaťom, vyrástol a obetoval sa za nás všetkých. A keď budeme veriť tejto správe, dá nám ten najväčší dar – večný život.

Po krátkom hereckom výkone a zaujímavom rozhovore o tom, čo videli a počuli, nasledoval Súboj rečníkov. Tí najukecanejší duelanti obdržali sladkú odmenu. Na hlasné volanie detí, nakoniec prišiel aj dlhoočakávaný Mikuláš s výslužkami pre malých básnikov, spevákov, tanečníkov, humoristov, biblistov. Naše posledné kroky viedli k bohato prestretému stolu, kde hostitelia pre všetkých účastníkov pripravili sladké štrúdle a teplý čajík.

Ak ste tento vzácny večer strávili s nami alebo len túžite vidieť ako sme sa mali, nahliadnite do fotogalérie.