Sobotný podvečer 14. decembra sa niesol v duchu adventných príprav. Mladšie ženy usporiadali rokmi osvedčené, kreatívne posedenie: „Vianočný tvorivníček.“ Pripravili novú zaujímavú techniku výroby pohľadníc "tea bags folding", teda skladanie čajových vrecúšok. Krátka inštruktáž s názornou ukážkou povzbudila výtvarný talent všetkých prítomných. Sviatočnú atmosféru znamenite doplnili vianočné melódie, chutné koláče, teplý a voňavý punč.

Originálne umelecké diela nájdete zachytené vo fotogalérii.

V dňoch 27. - 29. apríla 2012 uskutočnila sa v Bernolákove Konferencia Odboru sestier BJB. Medzi približne 350 účastníkmi, prevažne ženami, zo Slovenskej a Českej republiky boli aj tri sestry a jeden brat z nášho zboru. Téma konferencie bola „Moc modlitby“ na základe textu z Jakuba 5:16 „Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca“ V tomto duchu odzneli referáty, úvahy, svedectvá a básne sestier a uskutočnili sa modlitebné stíšenia...

Tvorivníček sestier a ich priateľok Sesterská skupinka sa stretáva v rodinách raz za mesiac (okrem letných prázdnin) s cieľom prehĺbiť osobné poznanie Biblie a uplatňovať jej posolstvo v praxi. Patrí k tomu aj vzájomné zdieľanie sa, povzbudzovanie a modlitebný zápas za duchovný rast celého zboru, aby sme žili na slávu Božiu a svedčili tak slovami a skutkami ľuďom, ktorí hynú v hriechu o spasení v mene Pána Ježiša Krista...