Dňa 23. 01. 1975 odvolal Pán do večnosti milú a vzácnu sestru Repášovú, druhú manželku brata Ľ. Repáša. Odišla po krátkej nemoci, vo veku 84 rokov a 7 mesiacov. Sestra Repášová uverila ako vdova po prvom manželovi a po 10 ročnom vdovstve s jedným dieťaťom vydala sa za brata Ľudovíta Repáša, ktorý ostal vdovcom so 6 deťmi. S láskou ich vychovávala a bola aj pre zbor veľmi užitočná, obetavá a pre všetkých pohostinná. Odišla tichá, skromná, pracovitá a obetavá sestra.

Na jej pohrebe zišli sa všetci deti, okrem dvoch, ktoré už zomreli. Pretože väčšina z nich sú ateisti a zastávajú vysoké funkcie, nebol jednotný názor na spôsob pohrebu. Väčšina bola za občiansky pohreb, ale dcéry Mária a Ľudmila oznámili na MNV poslednú vôľu, a tak sme ju pochovali podľa nášho spôsobu.

V zhromaždení slúžil slovom na rozlúčku kazateľ J. Miháľ a J. Šperl, nad hrobom J. Šperl. Piesňami poslúžil spevokol. Odchodom sestry Repášovej skončila sa história kedysi veľkej rodiny, ktorá bola veľkou duchovnou oporou zboru. Ostáva nám len ľúto, že z potomstva ostali vernými len Mária a Ľudmila.