Na základe uznesení z roku 1974 a tiež návštevy brata Brázdu, ktorý spracoval projekty na opravu modlitebne, kazateľ Šperl a br. Vološčuk vybavovali povolenie na ONU (Okresný národný úrad) na opravu. Jednania sú zložité a budú zdĺhavé.