Manželia Darinka a Ján Kováčikovci priniesli do zhromaždenia vo štvrtok večer svoju dcérku Darinku narodenú 19. 12. 1974. Brat kazateľ Šperl spolu so zhromaždenými vyprosili pre jej život požehnanie.