V tomto mesiaci sme prežili radosť z toho, že sa nám vrátil z vojenčiny náš brat Ondrej Kováčik, že zostal verný, že našiel cestu k zboru veriacich v Chebe. Ale zároveň sme zosmutneli, pretože na vojenčinu odišiel brat Vladimír Kováčik. Odprevadili sme ho s láskou a túžbou, aby zostal Pánovi verný.

V mesiaci september odsťahovala sa z nášho zboru (z Hačavy) sestra Stavinohová do Liptovského Mikuláša a brat Pavel Makovíny do Bratislavy.

V sobotu večer sa zišla mládež v peknom počte. Slovom Božím slúžil br. Dr. Miko z B. Bystrice z Cirkve bratskej na tému Sk. 8 – Filip a Eunuch: prostá cesta ísť, ale je pusté, často aj v zbore – necitlivosť voči iným – len v rodine a to je málo.

V nedeľu slúžila mládež na tému: Ján 15 – Vinič a letorosty. Lúčili sme sa opäť s vďakou Pánovi za požehnané obecenstvo bratov a sestier.

24. 8. 1975 odišli do Kanady na návštevu k svojmu synovi Jankovi brat a sestra Aláčová. Po 8. týždňoch sa šťastne vrátili a priniesli zboru mnoho pozdravov.

V priebehu celého leta, ale hlavne v podjeseň bratia z Klenovca veľmi výdatne pomáhali pri výstavbe rodinného domu brata Bartoša na Rimavskej Píle. Práce organizoval brat Vološčuk. Dal by Pán, aby brat Bartoš našiel cestu späť k Pánovi i do zboru. Pred rokmi bol v Lučenci vylúčený zo zboru pre letničné náhľady.

Po mnohých rokoch doslúžil starý murovaný šporák. Kuchyňa sa vybetónovala, obložila a upravila. Najviac práce odviedli bratia Stanko a Ondrej Antalík. Brat Vološčuk zakúpil a dopravil sektorovú kuchyňu.

Po mnohých jednaniach povolil cirkevný tajomník opravy vo vnútri modlitebne a brat Brázda pracuje na vykonávacích projektoch.

Aj v roku 1975 častejšie nás navštívil a poslúžil kazateľ Vološčuk. Zvlášť povzbudil správami o duchovnom prebudení v Budapešti.