Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Rýchlo uplynul rok. Záverečný večer sme sa zhromaždili o 20:00 hod. Zhromaždenie viedol br. Struhár. Ako najstarší slúžil br. Aláč, už veľmi zoslabnutý vyzval všetkých prítomných k úprimnému nasledovaniu Pána. Slúžili aj bratia, mládež aj deti a dorast.

Na modlitbách sme vstúpili do nového roku. Vďaka Bohu za prežitý rok, za skúšky i požehnania.

Na výročnom zborovom zhromaždení sa zúčastnilo 37 členov. Predseda zboru brat Stanislav Antalík v úvode vyslovil prianie, aby sa všetko dialo medzi nami v láske. (1. Kor. 16:14 „Všetko nech sa deje medzi vami v láske!“)

Kazateľ Struhár zhodnotil prácu, vyzval k novej aktivite všetkých členov zboru v práci pre Pána. Podrobnosti zo zhromaždenia sú uvedené v zápise. Na tomto mieste nech je uvedené, že počas rokovania bol v diskusii živý záujem o ďalšiu prácu o plánované zborové akcie a mnohí členovia sa zapojili s túžbou zlepšiť prácu v zbore.

S pohnutím sa tiež pripomenuli udalosti v Arménsku, ktoré sú veľmi ťažké po veľkom zemetrasení. Zbierka pre Arménsko sa vykonala v zbore a odviedla sa na účet pomoci pre postihnutých v Arménsku. Pred novým rokom čaká všetkých mnoho práce. V modlitbách sa vyjadrila prosba, aby Pán sa k nej priznal a požehnal.

Po dôkladných prípravách (hlavne na modlitbách) sme konečne privítali v Klenovci všetkých kazateľov v ČSSR. Kurz mal oficiálny názov, Mierové zhromaždenie, pretože tak to úrady povolili. Kazatelia prišli do Klenovca radi, pretože mnoho počuli o opravenej modlitebni a boli veľmi potešení.

Na kurze sa zúčastnil aj prof. Gábriš, dekan teologickej fakulty v Bratislave. Kurz sa zaoberal témou o eschatológii – náuka o udalostiach posledných časov.

Spoločné zhromaždenie bolo v stredu 15.03.1989 večer. Prehovorili:

 • kazateľ Šolc st. povedal, že treba prosiť o prebudenie za kolenách. Zaumienil si, že tak bude robiť na každom mieste. Pokľakol na pódiu a tak sa modlil.
 • kazateľ Šperl, po dlhšom čase v Klenovci, vyslovil vďaku Pánovi za možnosť byť opäť v Klenovci. Hovoril o potrebe obnovy života o pokoji. On je náš pokoj. Vyzval, aby sme v Ňom spočinuli.
 • prof. Gábriš povedal, že slovo o pokoji povedal Pán ako časť príhovoru na rozlúčku. Pokoj - zvláštny pojem. Dnes je to ekumenický význam - všetkým pokoj. On ho dáva tým, čo prijímajú spasenie. On vykonal základné zmierenie preto bez ďalšej prosby dáva pokoj, základný pokoj.

  Zvláštnosti pokoja Božieho:

  • je aj v nepokoji
  • je aj bez zabezpečenia.

  Človek pokoj zabezpečuje, ale Boh premohol znepokojovateľa - Satana, vnášateľ nepokoja... Duch Svätý je radca – vedie k zvestovaniu pokoja. Blahoslavení tvorcovia pokoja. Pred 31 rokmi bol v Klenovci vyberal zbierku na teológov (r. 1938). Teraz chce splatiť túto zbierku týmto svedectvom. Nech Boh požehná veriacich v Klenovci.

 • kazateľ Titera ukončil, ako predseda BJB v ČSSR, zhromaždenie slovami: „On je Pán, vládca. Jeho krv nevolá po pomste. Svoj pokoj dáva každému. Prijmite Ho a zvestujme Ho.

Bratia tiež slúžili na Rim. Píle a Rimavskej Sobote. Ubytovaní boli v miestnom hoteli a tiež v rodinách. Sestry sa vzorne starali o stravovanie.

Všetci odchádzali s vďakou za prijatie, veľkú pohostinnosť a dobré duchovné prostredie. Nech ich Pán posilni v ich službe.

Krátko po kurze kazateľov, na ktorom sme si pripomenuli, že Pán prišiel, aby dal ľudstvu nový pokoj, pripomenuli sme si, čo to Pána stálo. Jeho obeť i Jeho víťazstvo.

Už v piatok bolo plné zhromaždenie slúžili br. O. Antalík a kazateľ P. Struhár na tému o stretnutí s Ježišom. Veľmi požehnane.

V nedeľu brat kaz. Struhár hovoril na tému „Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ Slúžila aj mládež bohatým a pekným programom. Na pláne zhromaždení boli prítomní aj hostia - väčšinou príbuzní z Bratislavy. Vierka Šramová s manželom, Pavel Kováčik s rodinou, Praženicovci, Milan Brádňanský s rodinou a iní.

Nech nás posilní Pán - víťaz nad smrťou k víťaznému životu.

Už dlhší čas sa medzi členstvom hovorí o tom, že by bolo dobre vytvoriť väčší priestor na návštevy, pastoráciu a to tým, že by sa nemali konať nedeľné odpoludňajšie zhromaždenia. Názory sa rozchádzali. Nakoniec sa odhlasovalo kompromisné riešenie na skúšku: nedeľné odpoludňajšie zhromaždenia sa budú konať každú párnu nedeľu. V nepárne nedele sa zhromaždenie nebude konať, čas sa využije na inú prácu a návštevy.

Podkategórie