Modlitebna BJB Klenovec Sme znovuzrodení kresťania, združení v cirkevnom zbore Bratskej jednoty baptistov v Klenovci. Osobne sme odovzdali svoje životy živému Bohu a s Ježišom Kristom a Duchom Svätým sa usilujeme o nový život tak, ako nás tomu učí Biblia. Svoju vďačnosť prejavujeme Bohu v našej modlitebni na spoločných zhromaždeniach, kde sa schádzame k výkladu Božieho slova a k modlitbám. Veľmi radi v zhromaždení oslavujeme Pána Boha piesňami.
 
Uvedomujeme si, že premieňaný spôsob života členov cirkvi na Kristovu podobu je podmienkou nášho misijného povolania.
 
Našou túžbou je, aby ľudia skrze naše znovuzrodené životy poznali toho, ktorý nás zachránil - Ježiša Krista. S Božou pomocou spájame zvestovanie evanjelia s praktickou službou vo vnútri zboru aj vo svojom okolí.
 
Podmienkou prijatia do zboru je znovuzrodenie a verejné vyznanie viery v Ježiša Krista. Svätý krst ponorením do vody je pre nás slávnosťou, prejavom radosti a vďačnosti za spasenie, záchranu človeka skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V modlitebni máme na tento účel vybudovaný bazén, ale v minulosti sa prevádzal krst „verejne“ povyše Klenovca v Rimave pri „Stupách“. Pokrstení sú tí, ktorí si uvedomujú svoju ľudskú slabosť – hriešnosť a pochopili, že iný, nový život sa dá žiť len s Ježišom Kristom. Cirkevný zbor Klenovec je združený s ďalšími baptistickými zbormi v Bratskej jednote baptistov v Slovenskej republike a tiež vo Svetovom zväze baptistov. Narodené deti jednotlivých členov sú svojimi rodičmi prinášané do spoločného zhromaždenia k požehnaniu.
 
Od členov sa očakáva, že dovolia Svätému Duchu, aby formoval ich životy a že sa budú podieľať na kresťanskej výchove svojich detí a tiež aj na duchovnej a praktickej službe vo svojom domácom zbore i vo svojom okolí, pretože Ježiš Kristus chce zachrániť každého človeka.