Biblia 1. list Korintským 13:4 – 8,13 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
 
Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
 
Sú to slová z Biblie, náboženskej knihy kresťanov. Možno ste už tieto slová počuli a možno ste rozmýšľali nad tým, či takáto láska môže v skutočnosti existovať? Prezradím Vám tajomstvo: Môže a existuje! Nevidí sa však na prvý pohľad a veľakrát ani na druhý, pretože pochádza od Boha. Boh je láska. Je nadprirodzený a neviditeľný. O to vzácnejšie je takto z lásky, z Boha, žiť každý deň. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že sme, že som milovaný. Boh ťa miluje. Osobne. Verne. Veľmi. Aj ľudia si sľubujú lásku, ale nedarí sa im sľuby dodržať. Boh nás miluje láskou, ktorá nikdy nesklame.
 
Sme skupina kresťanov, ktorí túto Božiu lásku prejavenú skrze obeť Ježiša Krista prijali a chceme v nej rásť. Našou túžbou je, aby v nej rástli naši členovia a chceme o nej hovoriť slovom aj životom. Keď človek dovolí, aby bol naplnený Božou láskou, má potom z čoho dávať. Tak ako je to citované na začiatku z Biblie. Mnohí pred nami spoznali túto lásku a zároveň s ňou aj skutočný zmysel života a hlavne to, že smrťou na tejto zemi sa nič nekončí. Aký však bude tento život po našej smrti, o tom rozhodujeme každý sám za seba, kým sme tu na zemi.