kázeň zo 7. 2. 2016

Život neustáleho sa ztotožnenia sa s Kristom v Jeho smrti a v Jeho vzkriesení

Rimanom 6:4-5
Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením.

Kolosanom 3:1-3
Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.

"Ľudí vedieme pod Kríž, ale ich nevedieme na kríž."

"Ak bol nejaký človek pribitý na kríž, stratil všetky svoje práva"

2.Korinťanom 5:14-15
Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.

"Nebojme sa ísť na mieste kde doslova stolujú hriešnici."

"Kde tvoja sila končí, tam sa môže Božia sila prejaviť."

Matúš 16:24-25
Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho.