kázeň "Život s pohľadom na Pána Ježiša Krista a do večnosti" z 31. januára 2016, ktorá je zo série kázni pod názvom "Život, ktorý je hodný Kristovej smrti"

Biblické texty použité v kázni:

Ján 3:14-15
A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život.

Galaťanom 2:19-20
Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

 
kázeň z 24. 1. 2016

Kolosanom 2:9
Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

Filipanom 3:7-8
7 No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. 8 A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista

 
kázeň z 17. 1. 2016

1.Petrov list 1:14-16
Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

 
kázeň z 10. 1. 2016

Ján 3:16
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

 
kázeň z 3. 1. 2016

Rimanom 5:6-8
Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotvakto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.