Mixazny pult Na bohoslužbách kazatelia a niektorý bratia i sestry kážu Božie Slovo a jeho výklad (kázeň) a na chválenie a uctievanie nášho Hospodina spievame chválospevy, žalmy, recitujeme básne...
A v dnešnej dobe plnej techniky k tomu využívame rôzne nástroje a preto sa táto rubrika na našej zborovej stránke venuje službe technickej podpore pre bohoslužbu.
 
 
Už v značnej väčšine našich zborov a aj v iných denomináciách sa využívaju v rôznej miere audio a video zariadenia. Napríklad rôzne druhy mikrofónov a záznamových zariadení, Mixážny pult, Projekcia na plátno, Nahrávacie zariadenie, Elektrická gitara, syntetizátor (klávesy) a mnoho ďalších vecí... Konkrétne v našom zbore využívame vo väčšej-menšej miere všetky vyššie uvedené zariadenia. K základným patrí mikrofón a zosilňovač pre kazateľa a ďalej aj niekoľko pre spevákov a nejaký ten hudobný nástroj, či už akustický alebo elektrický. Pre záznam kázní a piesní pre členov zboru, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko sa využívajú rôzne zariadenia, obyčajným magnetofónom začínajúc a High tech rekordérom končiac, v závislosti od možností a schopností konkrétneho zboru. My využívame obyčajný osobný počítač na ktorom je nainštalovaný nahrávací program Audacity, ktorý je voľne stiahnuteľný na jeho oficiálnych stránkach. Prečo Audacity a nie nejaký profesionálny program? Lebo je to Open Source. Ak používam nelegálne stiahnutý a nezaplatený program, podľa zákonov v SR a v mnohých ďalších štátoch je to krádež. A preto ak nechcem, alebo nie som schopný dovoliť si zaplatiť taký drahý nástroj, radšej siahnem po lacnejšej alternatíve. Ja osobne obľubujem programy vydávane pod licenciami GNU General Public  License (GPL) vo verziách 1, 2 a 3, ktoré mi umožňujú používať software zadarmo, alebo za dobrovoľný príspevok, či malý poplatok.
 
Na premietanie využívame nástroj OpenSong. OpenSong je nie len prezentačný nástroj určený na premietanie piesní a biblických textov pomocou projektora, alebo iných zobrazovacích zariadení širokému publiku. Je intuitívny, ľahko ovládateľný a vydáva sa pre operačné systémy Microsoft Windows, Apple OSX a Linux. Je vydávaný zadarmo pod GPL2 licenciou a preto je cenovo dostupný komukoľvek. Je zatiaľ prekladaný do niekoľkých jazykov vrátane slovenčiny a češtiny. Umožňuje taktiež tlačenie jednoduchých spevníkov a podobne.
 
Veľmi dobrý pomocník je program MuseScore, ktorý je určený na tvorbu notových zápisov. Niektoré z jeho funkcii:
  • typ WYSIWYG, noty sa vkladajú do naozajstného notového zápisu,
  • neobmedzený počet notových osnov,
  • možnosť použiť až 4 hlasy v 1 notovej osnove,
  • ľahké a rýchle vkladanie nôt prostredníctvom klávesnice počítača, myši alebo klávesnice MIDI,
  • zabudovaný sekvencer a počítačový syntetizátor FluidSynth,
  • nahrávanie a export súborov MusicXML a štandardných súborov MIDI,
  • dostupný pre Windows, Mac a Linux,
  • preložený do 43 jazykov - vrátane slovenčiny,
  • distribuovaný pod licenciou GNU GPL.
Viac informácii na jeho oficiálnych stránkach: www.musescore.org
 
Pravdaže Bohoslužby nie sú založené na technike ale iba ju podporujú, pretože ak by to bolo iba o technike, bolo by to iba kultúrne predstavenie, čo bohoslužba nie je. Preto sa medzi kresťanmi často preberá otázka ako veľmi začleniť techniku a rôzne prvky čí už hudobné, alebo umelecké, do bohoslužieb, aby nezatienili hlavnú zvesť ktorá na bohoslužbe zaznieva. Pre kázanie Božieho Slova a chvály nie je technika nutná, preto by mal byť správny postoj kresťana k technike, že ak slúži na podporu je vítaná, ak strháva viac pozornosti na seba (na techniku a jej obsluhu) je prekážkou. Preto v ideálnom prípade by malo publikum mať dojem, že tam žiadna technika nie je. Reálne to tak zďaleka nie je. Preto sa prikláňam k názoru, že niekedy je menej viac a preto príliš techniky môže byť viac na obtiaž ako na pomoc.
 
Na týchto stránkach v sekcii Multimédiá sa preto budem venovať tejto problematike, aby som pre vás, ktorí uvažujete, alebo túto službu robíte vytvoril priestor pre malú podporu.

M.K.