Majú matky právo na potrat? Majú nenarodené deti právo na život? Prejav bojovníčky za život nenarodených detí Lie Mills.