Joni vydáva svedectvo o tom, ako je Živý Boh pri nej v ťažkých skúškach.