Nádherná pieseň so silnou animáciou. Ježiš Kristus zosadol z nebeského trónu a vydal sa na fascinujúcu záchrannú misiu na Zem. Je úžasné si uvedomiť, akú váhu hriechu na sebe niesol tento Boží Syn a aký nesmierny Boží hnev miesto nás vytrpel. Hoden si Baránok vziať česť, vládu, múdrosť a moc pretože sú predivné Tvoje skutky!

(Originálne video na: http://www.fullofeyes.com)

Pieseň: "Set Your Eyes" od Jonathan and Emily Martin, http://www.jonathanandemilymartin.com

Slová piesne:
O my soul lift your eyes
The Son of God has been crucified
O my soul lift your eyes to your salvation
O my soul lift your head
The weight of sin has been nailed to Him
O my soul lift your head to your salvation
Jesus has been lifted high
Set your eyes on Him
Set your eyes on Him
Jesus has been lifted high
And He is drawing all men
Drawing all men
O my soul look and believe
By His stripes you have been made clean
O my soul look and believe
On your salvation
Look to the cross
Look to the cross
Look to the cross
And believe
O my soul get up and go
Tell someone Christ has made you whole
O my soul get up and go
Tell of your salvation