Podľa hlavného vokalistu Marka Halla, inšpirácia pre pieseň "Courageous" ("Odvážny") prišla počas raňajok národného dňa modlitieb v roku 2008. Casting Crown sa pripravovali na účinkovanie na podujatí a Hall sa stretol s Alexom Kendrickom, ktorý bol tiež súčasťou podujatia. Obaja začali hovoriť o rôznych témach až kým Hall nepovedal Kendrickovi o biblickom vyučovacom programe pre otcov v jeho zbore. Hall povedal, že "naše srdcia sú tak nejako prepojené na tejto vášni vidieť mužov povstať a byť zbožným mužom v dome (rodine), že Boh nás povolal, aby sme sa takými stali".

pieseň v podaní Zuzky a Paľka v nedeľu 25. mája 2013.

Pieseň "S Tebou", ktorá vypovedá o túžbe a vyznaní, že len s Ježišom kráčať životom je istota.

V nedeľu 19. mája 2013 mal Paľko kázeň a spestril ju niekoľkými chválospevmi "Ježiš, Ty si najdrahší Pán", "Verím, že rád ma má" a "Som rád, že môžem Tebe veriť Bože" si môžete vypočuť vo vnútri článku.

Láska je vždy produktom voľby. Boh sa rozhodol, preto ťa stvoril, aby s tebou mohol mať vzťah a dal ti slobodu aby si sa rozhodol aj ty. Ale my sa často krát rozhodujeme pre život bez Neho.

Zaujímavé video, ktoré rozoberá rôzne dôvody prečo ľudia nechodia do kostola. Slovenská verzia videa vznikla na motívy videa
"Reasons (why people don't go to church)".
Natočili a spracovali ho mladí kresťania v Bratislave.