Skupinka dorastu v našom zbore začala fungovať len v školskom roku 2012/2013. Nadväzuje na vyučovanie v Detskej besiedke takým spôsobom, ktorý je vhodný pre staršie deti. Patria doň prevažne tí, ktorí navštevujú druhý stupeň základnej školy.

Stretávame sa vždy v nedeľu o desiatej, v prvej časti nášho spoločného zhromaždenia, počas modlitebnej chvíle.

Nie je nás veľa, vedeli by sme sa spočítať na prstoch jednej ruky. No veríme Božiemu slovu, ktoré hovorí, že „kde sa dvaja, alebo traja stretnú v Mojom mene, tak som medzi nimi.“

Tešíme sa z toho, aj keď sa stretneme len dvaja, traja, alebo štyria.

Preberáme rôzne témy. Rozprávame sa. Modlíme sa. Každý má svoj zošit, do ktorého si zapisuje poznámky. Používame materiály z Detskej misie, ktoré mám lepšie pomohli porozumieť témam ako sú napr.: Dôležitosť Božieho slova, Prekážky v poznaní Pána Boha, Požehnania, ktoré plynú z poznania Boha a mnohé iné.

Naším najdôležitejším cieľom je stále lepšie a lepšie poznávať nášho Pána Boha, poznávať Jeho vôľu. Nezabúdame, ani na naše kamarátstva, vzťahy, ktoré medzi sebou máme.