V predvečer prvej adventnej nedele sme sa na Vianočnom Tvorivníčku stretli so svojimi priateľmi, susedmi, mladými zo športového klubu v Hnúšti a po prvý krát aj s mamičkami z ešte len pár mesiacov fungujúceho klubu mamičiek.

Po uvítaní a spoločnom zaspievaní Tichej noci, pri ktorej nás hrou na gitaru sprevádzala Zuzana Katreniaková mama dvoch dievčat, ktoré pravidelne chodia na piatkový klub. Hlavnú myšlienku vianočných sviatkov - narodenie dlho očakávaného kráľa, Ježiša Krista, sme si pripomenuli vymysleným príbehom od Bruna Ferrera...

„Radšej neskôr, ako nikdy,“ hovorí jedno príslovie. A preto sme si v nedeľu, 9. júna, s týždenným omeškaním, pripomenuli v našom spoločnom zhromaždení Medzinárodný deň detí.

Prvú júnovú nedeľu, dňa 2. 6. 2013, sa uskutočnil Svätý krst dvoch zborov BJB: Revúckej Lehoty a Klenovca v modlitebni v Jelšave. Bolo prítomných zhruba 200 ľudí a mnohí sa vyjadrili, že to bola Bohom požehnaná udalosť. Na krste boli prítomní zastupujúci kazateľ zboru Klenovec Štefan Pálkovács a samozrejme kazateľ Timotej Hanes za domáci zbor. Pre verejné vyznanie viery v Pána Ježiša Krista a následný krst sa rozhodlo 6 príslušníčok nežnejšieho pohlavia a z toho 4 boli Rómky.

Aj tento krst ukázal, že Pán Boh pristúpil k posledným udalostiam z „Podobenstva o kráľovskej svadbe“ a teda k volaniu ľudí, ktorí stoja na rázcestiach podľa veršov zapísaných v Mat 22:8-9 „Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu.“

Štefan pri kazateľni

Pri príležitosti nástupu Ing. Štefana Pálkovácsa do funkcie zastupujúceho kazateľa sme s ním pripravili krátky rozhovor.

- Čo bolo hlavným motívom pri rozhodovaní o kandidovaní na zastupujúceho kazateľa? Ako reagovala na toto rozhodnutie vaša rodina?

Pán Boh si použil niektorých ľudí a okolnosti k tomu, aby ma povolal za zastupujúceho kazateľa. S rodinou som to, samozrejme, vopred prediskutoval a potom som sa niekoľko dlhých týždňov rozhodoval. Odpoveď som čakal na modlitbách a bola pozitívna.

Po odchode Mgr. Petra Orvoša zo služby ostal náš zbor bez kazateľa, a preto si členovia zboru 7. apríla 2013 zvolili zastupujúceho kazateľa Ing. Štefana Palkovácsa, ktorý bol v nedeľu 12. mája 2013 uvedený do služby...

deti v zapale hry

Ani tento rok sme nezabudli na našu niekoľkoročnú tradíciu a na Veľkonočný pondelok sme sa stretli s deťmi z hnúšťanského športového klubu a s deťmi z nášho zboru. Nebolo ich veľa, no tým sme si nedali pokaziť toto stretnutie. Všetko sa to začalo popoludní v dolných priestoroch našej modlitebne.