Mat. 17:14-20 - Uzdravenie posadnutého chlapca
14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená 15 a hovoril: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť." 17 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne." 18 Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. 19Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" 20 On im povedal: "Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné." ...

Žalm 23 „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

V minulých dňoch som bol zbierať čučoriedky. Stretol som tam viac ľudí. Rozprávali sme sa a bolo počuť aj rozhovory iných. Napríklad: „Koľko už máš čučoriedok?“ „Mne sa tu veľmi nedarí. Mám na hrabkách samé lístky.“ „Ja už mám pol vedierka!“ „A aké veľké máš to vedierko?“ Keď som to počul, spomenul som si na časť veršu z Biblie: „môj pohár preteká.“ Niekedy závisí od veľkosti nádoby ...

Prečo čítať medzi riadkami

Milí moji súrodenci v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnešná doba a to, čo sa deje okolo nás, nás "cvičí" v tom, aby sme sa učili čítať maličké písmenká v zmluvách a medzi riadkami vidieť to, čo tam napísané nie je...

otec so synom

Všetkým nám je dobre známy sviatok Deň matiek a aj my si ho už tradične pripomíname každý rok v druhú májovú nedeľu. Je to pekné gesto, veď mamy si to určite zaslúžia. Ale čo otcovia? ... ( Ku kázni je priložená jej nahrávka )

Séria kázní kazateľa Petra Orvoša Jedni druhým a navzájom, ktorá v jednotlivých témach preberá rôzne oblasti vzťahov medzi nami samými a ostatnými okolo nás vo svetle Božieho slova.