22.-24.2.2013 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici uskutočnila už tradičná mládežnícka konferencia. Víkend v škole strávilo vyše 400 mladých ľudí, ktorí mali túžbu prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, vzdávať mu spoločne chválu, alebo iba hľadali odpoveď na otázku „PREČO?“ Prečo Ježiš žil tak, ako žil? Prečo Ježiš trpel a zomrel? Prečo bol Ježiš vzkriesený a odišiel do neba? Prečo Ježiš znova príde? Prečo sa nudím uprostred kultúry zábavy? ...

Klenovčanov na konferencii reprezentovalo 8 mládežníkov, ktorí tam prežili požehnané chvíle a takto hodnotia čas tam strávený:

Film "Dýka a kríž" opisuje skutočný príbeh kazateľa Davida Wilkersona :

Vo februári roku 1958 Davida Wilkersona viedol Svätý Duch, aby namiesto trávenia nocí pri televíznej obrazovke venoval čas odovzdaným modlitbám. Poslúchol. Bolo to v čase, kedy bol pastorom malého zboru v Pennsylvánii.

O dva týždne neskôr, kým sa v noci modlil, ho zaujal bulvárny časopis Life, položený na stole. Keď v ňom začal bezmyšlienkovite listovať, oči mu padli na kresbu zo súdneho procesu so siedmimi členmi "Dračieho" gangu z New Yorku, ktorí zabili 15-ročného chlapca. V prvom momente nimi pohrdol, ale vzápätí k nemu Svätý Duch jasne prehovoril: „Choď a pomôž tým chlapcom!“ Bol premožený a nesmierne dotknutý Božou láskou k strateným...

Pavel Kábrt, (nar. 1949, SPŠE) sa zaoberá predovšetkým tématikou kreacionizmus-evolúcia, a to už viac ako 40 rokov. Je členom CRS - Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Okrem publikačnej činnosti prednáša už niekoľko rokov študentom všetkých stupňov i verejnosti. Niekoľko pozvaní vysvetliť omyly darwinizmu a evolučnej teórie prijal taktiež od rôznych rozhlasových a televíznych staníc.

Ako sa stavať k rôznym hnutiam v cirkvi, ktoré nie sú vždy zdravé. Video z prednášky Ing. Jana Šichulu.

Niekoľko videí z Mládežníckej konferencie 2012 zverejnených na youtube mládežníckom kanále. Záznam témy z piatka večera (Pavol Hanes), chvály, ...

alt Kresťanská skupina Úzka cesta z Banskej Bystrici natočila minulý rok klip Únik, je určený pre dnešnú generáciu mladých. Video vo vnútri článku.