Som naozaj taký nasledovník Krista ako ma chce mať On?
Kázanie Paula Washera z jednej konferencie. Video je s titulkami v plnej dĺžke vo vnútri článku a vo väčšom zobrazení.

Prečo som tu? Odkiaľ prichádzam a kam idem? ... Zaujímavo spracované video, ktoré sa zaoberá týmito otázkami. Väčšie zobrazenie vo vnútri článku.

Zaujimavé video ilustrujúce ako by to mohlo byť v nebi keby sa hriechy vážili na váhach dobra a zla: