Záznamy z priamych prenosov z mládežnickej konferencie 2016 v Banskej Bystrici "povedal kto?"

Nádherná pieseň so silnou animáciou. Ježiš Kristus zosadol z nebeského trónu a vydal sa na fascinujúcu záchrannú misiu na Zem. Je úžasné si uvedomiť, akú váhu hriechu na sebe niesol tento Boží Syn a aký nesmierny Boží hnev miesto nás vytrpel. Hoden si Baránok vziať česť, vládu, múdrosť a moc pretože sú predivné Tvoje skutky!

Kam človeka dovedie budhizmus, hinduizmus a new age?

Joni vydáva svedectvo o tom, ako je Živý Boh pri nej v ťažkých skúškach.

Video na zamyslenie pre Kresťanov žijúcich v bezpečných krajinách.

Majú matky právo na potrat? Majú nenarodené deti právo
na život? Prejav bojovníčky za život nenarodených detí
Lie Mills.